Primo altandörrar

Altandörrar från Primo kommer i mängder av varianter men kan delas upp i två kategorier. Inåtgående system med dreh/kipp funktion baserat på samma typ av karm som fönster från Primo. Ett utåtgående system vilket har egen karmprofil. Se några exempel i PDF filen här intill.