Kvalitet från WM Fönster

Framgång byggs från grunden med kvalitet.

Råvaran – den bästa materialkvalitén. Endast med de bästa råvaror som grund kan ett kvalitetsfönster med lång livslängd produceras. Högkvalitativt-PVC är den idealiska basen för våra profiler. De är ljusäkta, väderbeständiga och lättskötta och har därför alla de egenskaper som visar på en kvalitativt högvärdig PVC-profil. Know-how och mångårig erfarenhet garanterar högsta produktionskapacitet och rätt montering. Den datastyrda tillverkningen hjälper till att upprätthålla denna kapacitet i produktionsprocessen. Dessutom genomförs regelbundna och omfattande kvalitetskontroller.

 

Detaljerade kvalitetskännetecken

Stålförstärkningar, korrosionshämmande torrzoner och, en skyddande mellanisolering garanterar god stabilitet och lång livslängd. Påkostade profilkonstruktioner (5-kammar-profil) och förstklassiga isoleringar ger ett utmärkt isothermförlopp. Det betyder att endast små värmemängder går förlorade och att energi sparas. Mellanisoleringen sörjer för att en profilkonstruktion med 5 kammare som förbättrar värmeisoleringen uppstår även mellan båge och ram. Även våra kvalitets-standardglas har ett u-värde av 1,1 W/m²K. våra fönster kan, om så önskas, utrustas med ett finurligt ventilationssystem. Detta gynnar ett sunt rumsklimat utan drag och utan att fönstret måste öppnas. 5-kammarprofilen med skyddad mellanisolering stänger ute buller och trafikljud. Vid hög ljudnivå kan alla fönster utrustas med speciellt ljudskyddsglas. Tack vare standardutrustningen med stålförstärkta profiler och den speciella låsmekanism kan du känna dig mycket säker innanför ett av våra fönster. Olika säkerhetspaket sörjer dessutom för att höga anspråk tillfredställs.

 

Begär offert